Aviso COVID-19

Aviso a toda a comunidade escolar.